Γιατί καταφεύγει κάποιο ζευγάρι στην εξωσωματική;

Τι γίνεται με τα φάρμακα που απαιτούνται; Υπάρχει κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία;


Γιατί η εξωσωματική αποτυγχάνει;

Πρέπει να γίνεται προεμφυτευτική διάγνωση;

Τι γίνεται με τη δώριση ωαρίων, τι περιλαμβάνει και ποιά τα ποσοστά επιτυχίας;
a site by Grecian.net